Saturday, 02.07.2022, 22:27
Вітаю Вас Гость | RSS
----------

Наказ № 207 від 12.07.2021р. Про припинення роботи радників-консультантів начальника Кілійського МУВГ.  12.07.2021р. 16:42

Вхід. Лист № 325 від 02.06.2021р Лист № 3297-3-3-11-21 від 01.06.2021р Щодо проведення біомеліоративних робіт   02.06.2021р.16:48

Вих. Лист № 257 від 28.04.2021р.  02.06.2021р. 16:48

Протокол наради щодо розгляду питання про доступ громадян до водних об’єктів , які перебувають на балансі Кілійського міжрайонного управління водного господарства з метою любительського лову та відпочинку. Від 26 квітня 2021року      19.05.2021р. 16:42

Меморандум  30.03.2021р. 11:53

Державний АКТ на право постійного користування землею І-ОД №000322   29.03.2021р.  

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія  ІІ-ОД № 000538  24.05.2021р. 11:15

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія  ІІ-ОД № 000555  24.05.2021р. 11:15

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія  ІІ-ОД № 0004032  24.05.2021р. 11:15

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 206371  24.05.2021р. 11:15

Державний АКТ на право постійного користування землею ІІ-ОД №000463  24.05.2021р. 11:15

Державний АКТ на право постійного користування землею І-ОД №000322  24.05.2021р. 11:15

                    Критикувати не робити Програма по Біомеліорація в дії!

      В рамках виконання заходів Програми «Створення природно - штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства », 04.12.2020 Виконавцем  робіт з біомеліорації - ТОВ «Єрмак» в присутності представників Управління та розробників вищезазначеної Програми - НДІ «Держводекологія» було проведено вселення риб - біомеліорантів в канал Дунай-Сасик.

   Напередодні означені заходи були проведені Виконавцями і на інших водних об’єктах Управління, які також висвітлювались на сторінці facebook.

 Програма «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства» затверджена НДІ «Держводекологія» від         10 березня 2020, погоджена Кілійським МУВГ від 08 травня 2020 року та отримала позитивну рецензію від Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, перейшла в фазу практичного виконання. Укладені договори по біологічному очищенню (біомеліорації) на всі водні об’єкти Кілійського МУВГ на які розроблена Програма. В ході впровадження Програми виникають питання щодо деяких важливих моментів із її реалізації. Для вирішення їх Кілійським МУВГ 05.12.2020 року було організовано та проведено семінар  із запрошенням Виконавців Програми та Розробника.

  Директором  НДІ « Держводекологія » Сидоренко О.В., було висвітлене питання актуальності розроблення Програм ПШБК для збереження та відтворення стану екосистем водних об’єктів, які передбачають мінімізацію формування цілої низки біологічних загроз ефективної експлуатації водних об’єктів Управління, а саме: заростання масового розвитку фітопланктону, що формується з обростань водоростями всіх елементів водойм та ГТС, внаслідок чого погіршується якість води та супроводжується в поливний період критичними рівнями води в аванкамерах насосних станції, потрапляння водоростей та очерету в насосно - силове обладнання. Цвітіння води погіршує гідробіологічний стан водойм та викликає структурні зміни в їх екосистемі! Одним із ефективних та іноваційних методів боротьби з водоростями є ротація «вселення» рослиноїдних видів. Такі види риб, як: товстолоб, короп, білий амур є біологічними меліораторами водойм. Ці риби у процесі своєї життєдіяльності активно споживають водну рослинність і водорості. В результаті чого суттєво зменшується чисельність зелених та синьо - зелених водоростей і покращується якість води в тому числі і по інших показниках, відновлюється баланс екосистеми.

   Науковим співробітником Державної академії післядипломної екологічної освіти та управління  Коротецьким В. П., доведено присутнім інформацію щодо практичної реалізації Програми.  Зазначено, що Науково-дослідним інститутом «Держводекологія» для реалізації розробленої ними Програми розроблена і «МЕТОДОЛОГІЯ запобігання біологічним загрозам (біоперешкодам) водних екосистем, шляхом формування природно - штучного біомеліоративного комплексу», яку передано Виконавцям робіт з біомеліорації. 

   НДІ « Держводекологія»,  як розробник Програми та Методології, здійснює науковий супровід по виконанню заходів з біомеліорації, про що підписані відповідні договори.

На семінарі були обговорені і інші проблемні питання, які стосуються біомеліорації.

 

       09.12.2020р. 17:53

Лист № 760 від 01.12.2020р. Директору ТОВ ДунайАгрСервіс Алмурзіну Н.О.   02.12.2020р. 09:28

Лист № 759 від 01.12.2020р. ФОП Павлову О.П.    02.12.2020р. 09:28

Лист № 758 від 01.12.2020р.ФОП Бяновій А.І.       02.12.2020р. 09:28

Лист № 757 від 01.12.2020р. ФОП Верстюк Н.Б.  02.12.2020р. 09:28

Лист № 756 від 01.12.2020р. Директору ТОВ Єрмак Дибченку Р.І.   02.12.2020р. 09:28

 

Лист № 724 від 23.11.2020р. Голові ГО Одеське обласне об'єднання рибалок Мораренк В.Я..pdf   23.11.2020р. 12:24

Договір № 405 від 29 липня 2020р. По біологічному очищенню(бімеліорації).Транспортуючого каналу Дунай-Сасик.                      28.08.202р. 16:36

Договір № 407 від 31 липня 2020р. По біологічному очищенню(бімеліорації).Каналу Тупіковий.                                                          28.08.202р. 16:36

Договір № 408 від 31 липня 2020р. По біологічному очищенню(бімеліорації).Каналу Кофа.                                                                   28.08.202р. 16:36

Договір № 409 від 31 липня 2020р. По біологічному очищенню(бімеліорації).Підвідного каналу на острові Степавий.                          28.08.202р. 16:36

Договір № 398  від 28 липня 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) транспортуючого каналу Дмитрівського водосховища     11.08.2020р 16:30

Договір № 356 від 3 липня 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) транспортуючого каналу Кагачського водосховища             11.08.2020р 16:30

Договір № 337 від 16 червня 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) підвідного каналу до насосної станції Дружба-1 КРЗС      11.08.2020р 16:30

Договір № 336 від 16 червня 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) підвідного каналу до насосної станції ЗНС-11 МРЗС            11.08.2020р 16:30

Договір № 335 від 16 червня 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) підвідного каналу до насосної станції ЗНС-1,1а ТРЗС          11.08.2020р 16:30

Договір № 334 від 16 червня 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) підвідного каналу до насосної станції ЗНС-1 КРЗС            11.08.2020р 16:30

Договір № 317 від 05 чернвя 2020р. По біологічному очищенню (біомеліорації) Нерушайського водосховища                                       11.08.2020р 16:30 

Договір підряду № 251 від 13.05.2020р. по біологічному очищенню ( біомеліорації) русла Козійського водосховища.                                                                               13.05.2020р. 16:20

Протокол № 3  Технічної ради Кілійського МУВГ про затвердження Програми «Створення природно – штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства.    11.08.2020р 16:19 

Програма «Створення природно – штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства. Частина № 1                                                     08.05.02020р. 18:47

Програма «Створення природно – штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства. Частина № 2                                                       08.05.2020р. 18:47

Договір Підряду № 043 по біологічному очищенню (біомеліорації) русла Міжколгоспно-Дунайського каналу    11.08.2020р . 15:43

Протокол № 2. Технічної ради Кілійського МУВГ про затвердження Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації каналу Міжколгоспний-Дунайський Кілійського міжрайонного управління водного господарства»                   11.08.2020р. 15:21

Програма «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації каналу Міжколгоспний-Дунайський Кілійського міжрайонного управління водного господарства» частина № 1

Програма «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації каналу Міжколгоспний-Дунайський Кілійського міжрайонного управління водного господарства» частина № 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоратнвного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Козійського водосховиша Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Дмитрівського водосховища Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Нерушайського водосховища Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Кагачського водосховища Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Міжколгоспний- Дунайського каналу міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Підвідного каналу до н/ст Дружба-1 Кілійської рисової зрошувальної системи Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Підвідного каналу до н/ст ЗНС 11 Мучурінської рисової зрошувальної системи Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Підвідного каналу до н/ст ЗНС-1,1а Татарбуцарської зрошувальної системи Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на розробку Програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Підвідного каналу до н/ст ЗНС-1,1а Кілійської зрошувальної системи Кілійського міжрайонного управління водного господарства»

 

Дговір № 333 15 Листопад 2019  

 

Інструкція щодо проведення робіт із біологічної меліорації на водних об`єктах та водогосподарських системах Державного агентства водних ресурсів України.

 

КМУВГ © 2022 |