Saturday, 02.07.2022, 21:42
Вітаю Вас Гость | RSS
----------

ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ЩОДО НЕУХИЛЬНОГО ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН                  17.02.2020 року від 16:35


Положення Кілійського міжрайоного управління водного господарства

Положення юридичної служби Кілійського МУВГ

Поcтанова суду 10.01.2017р.

 

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА                                                                                                                   

 

       Провідний юрисконсульт Кілійського МУВГ

     Коваленко Іван Григорович

                                                      

 

        Правова робота в Кілійському міжрайонному управлінні водного господарства (далі Управління) ведеться юридичною службою, а також іншими структурними підрозділами.

 

       Юридична служба організовує правову роботу відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. №1040, а також постанови Кабінету Міністрів України від 14.12. 2001р. №1693 „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”, Положення про організацію та порядок ведення правової роботи на підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, затвердженого наказом Держводгоспу від 16.03.2010р. №43,  рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.1996р. №2  „Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації ”.

 

       Утворена юридична служба в Управлінні є самостійним структурним підрозділом, функції якої  виконує провідний юрисконсульт.

 

      Призначення на посаду юрисконсульта, який виконує функції юридичної служби – провадиться за погодженням з юридичним сектором Держводагентства.

 

      Провідний юрисконсульт підпорядковується безпосередньо начальнику Управління.         

 

      В Управлінні створено належні умови для нормальної роботи юрисконсульта - забезпечений окремим приміщенням, комп’ютером, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою с правових питань.

 

Завдання та обов’язки

 

      Провідний юрисконсульт забезпечує дотримання законності в діяльності Управління і захист його правових інтересів.

 

                 Здійснює контроль за відповідність вимогам законодавства проектів наказу, інструкцій, положень і інших актів             

 

           правового характеру, які готуються в Управлінні, а також у разі потреби бере участь в підготовці цих   документів.

 

                Вживає заходів щодо заміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.

 

                Забезпечує методичне керівництво правовою роботою в Управлінні, надає правову допомогу виробничим                 

 

           підрозділам в претензійній роботі, підготовлює і направляє позовні документи до суду.

 

     Представляє інтереси Управління в усіх судових інстанціях, а також в інших державних і суспільних організація в процесі розгляду правових питань.

 

                Бере участь в роботі по складанню господарських договорів, підготовці висновків про їх юридичну              

 

           обґрунтованість, в розробці умов  колективного договору, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську

 

           заборгованість.

 

                 Готує за участю інших підрозділів Управління матеріали про розкрадання, розтраті, недостачі, випуск 

 

           недоброякісної, нестандартної, некомплектної продукції і інші правопорушення для подачі їх до слідчих і судових  

           органів.

 

 

КМУВГ © 2022 |