Saturday, 02.07.2022, 21:29
Вітаю Вас Гость | RSS
----------

 

Положення Кілійського міжрайоного управління водного господарства

Положення про відділ водних об'єктів та техногенно-екологічної безпеки Кілійського міжрайонного управління водного господарства                                                                                                                                                                             09.04.2020р 15:46

 

Відділ водних об'єктів та техногенно-екологічної безпеки

Начальник  відділу - Павліченко Сергій Федорович 

Основні завдання відділу

Основним завданням відділу є реалізація державної політики щодо використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Кілійського, Татарбунарського та Арцизького районів Одеської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

 

Структура відділу

Відділ згідно штатного розкладу складається у складається з 5 одиниць:

- начальник відділу;

- провідний інженер з водних ресурсів - 2 одиниці;

- інженер 1 категорії;

- інженер з водних ресурсів 1 категорії.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

Забезпечує потреби населення і галузей економіки регіону у водних ресурсах.

Проводить заходи щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об’єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення.

Готує пропозиції БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, Державному агентству водних ресурсів України, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Забезпечує впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом на території зони обслуговування. Проведення систематизованих даних по водним об’єктам території зони обслуговування по програмі ГІС за басейновим принципом.

Забезпечує впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

Готує БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, Державному агентству водних ресурсів України пропозиції до стратегічних,   програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

Забезпечує виконання заходів державних та регіональних програм з питань Управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотримання режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм              соціально-економічного розвитку Кілійського, Татарбунарського та Арцизького районів Одеської області.

Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об’єктах Управління.

Здійснює заходи пов’язані із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

Виконує роботи, пов’язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, утому числі захистом від підтоплень, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.

Готує пропозиції БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, Державному агентству водних ресурсів України щодо паспортизації малих річок у басейнах річки Дунай та річок Причорномор’я.

Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів.

Веде державний облік водокористувачів у межах Кілійського, Арцизького та Татарбунарського районів шляхом прийому та здійснення аналізу звітів про використання води за формою        № 2 ТП-водгосп (річна) по басейну річок Дунай та річок Причорномор’я.

Ініціює питання щодо спрямування коштів  місцевих бюджетів на здійснення заходів з охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об’єктів у належному стані, а також виконання робіт, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.

Організовує в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює заходи з протипаводкового захисту, управління водними ресурсами.

Здійснює заходи  щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

                                          

 

КМУВГ © 2022 |