Saturday, 02.07.2022, 22:59
Вітаю Вас Гость | RSS
----------

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Кілійського міжрайонного управління водного господарства

 

Головний бухгалтер Зайцева Л.В.

 

Основні завдання відділу

 

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності , необхідної для оперативного управління бюджетними  призначеннями (асигнуваннями) і фінансовими матеріальними/нематеріальними ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань , здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань , достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку  та звітності;

- методичне керівництво і контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення

бухгалтерського обліку та звітності , складання фінансової , бюджетної  та податкової звітності;

- правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів , внесків , зборів до відповідних бюджетів;

- ведення обліку витрат фонду заробітної плати , дотримання штатної ,фінансової і касової дисципліни;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації основних засобів , нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків ,інших статей балансу підприємства;

- ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання платіжної дисципліни;

- забезпечення матеріалів щодо проведення тендерних закупівель;

- ведення розрахунку фонду оплати праці і чисельності працюючих з урахуванням ефективного використання трудових ресурсів;

- складання штатного розкладу по всім видам діяльності Управління;

- складання калькуляцій на послуги які надаються Управлінням для отримання доходів;

- розробка кошторису за загальним та спеціальним фондами бюджету;

- допомагає у розробці Положення про оплату праці та преміювання робітників і фахівців, умов матеріального стимулювання підрозділів, поєднання професій і посад, збільшення зон обслуговування устаткування, трудових ресурсів, робочого часу.

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки працює в постійному зв’язку з усіма відділами управління, співпрацює з відділами БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, з відділенням Державної казначейської служби України у Кілійському районі, Кілійська ДПІ та іншими державними органами та фондами.

 

Структура відділу бухгалтерського обліку, звітності та економіки 

 

- головний бухгалтер;

- заступник головного бухгалтера;

- провідний бухгалтер -  2 чол.;

- бухгалтер 1 категорії - 4 чол.;

- провідний економіст - 2 чол.;

- економіст 2 категорії - 1 чол.;

                        

Постанова Від 26 серпня 2020р № 750. Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери.   28.08.2020р. 16:30

Баланс на 01 січня 2020 року

КМУВГ © 2022 |