Saturday, 02.07.2022, 22:01
Вітаю Вас Гость | RSS
----------

 

Положення Кілійського міжрайоного управління водного господарства

 

 • Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Кілійського, Татарбунарського та Арцизського районів Одеської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
 • У межах своєї компетенції забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
 • Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів;
 • Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об'єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;
 • Організація виконання заходів загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів;
 • Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію, поточний ремонт та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопрбводів, розвиток виробничих баз та інших водогосподарських об’єктів;
 • Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних, і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 
 • Вносить пропозиції БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
 • Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів Управління;
 • Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем;
 • Забезпечує впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом на території зони обслуговування. Проведення систематизації даних по водним об’єктам території зони обслуговування по програмі ГІС за басейновим принципом;
 •  
 • Здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності;
 • Забезпечує впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів;
 • Співпрацює в установленому порядку з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства;
 • Взаємодіє з водогосподарськими організаціями, які входять до сфери управління Держводагентства щодо управління водними ресурсами у басейнах річок Дунай та річок Причорномор’я на території Кілійського, Арцизського та Татарбунарського районів;
 • У межах своєї компетенції визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
 • Готує та подає на розгляд БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію;
 • Обґрунтовує г визначає за участю райдержадміністрації (за згодою) потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем, водогосподарських об’єктів;
 • Забезпечує виконання заходів державних та регіональних програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • Бере участь в розробці режимів роботи водогосподарських систем, каналів, які знаходяться на балансі Управління, та правила їх експлуатації і погоджує їх з БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю;
 • Здійснює організацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи каналів, водосховищ і водогосподарських систем;
 • Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем;
 • Здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління;
 • Здійснює облік державного меліоративного фонду, паспортизацію систем, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти;
 • Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку Кілійського, Татарбунарського, Арцизського районів Одеської області;
 • Здійснює перерозподіл (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони діяльності Управління шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні об’єкти ) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання доступу до них первинним водокористувачам;
 • Проводить роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
 • Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
 • Здійснює впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства;
 • Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій;
 • Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об'єктах Управління;
 • Здійснює заходи у межах своєї діяльності, пов’язані із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 • Виконує роботи, пов'язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
 • Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративної системи і споруд;
 • Здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень;
 • Розробляє графіки забору води на зрошення, а також допомагає в організації роботи дощувальної техніки, не допускаючи при цьому порушення технологічної цілісності функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;
 • Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи, вдосконалює засоби зв’язку;
 • Готує пропозиції в межах своєї компетенції щодо паспортизації малих річок у басейнах річки Дунай та річок Причорномор’я та подає їх БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю;
 • Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів;
 • Розглядає та погоджує у межах своєї діяльності технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;
 • Веде державний облік водокористування у межах Кілійського, Арцизського та Татарбунарського районів шляхом прийому та здійснення аналізу звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна) по басейнах річок Дунай та річок Причорномор’я.
 • Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
 • Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву, створює відокремлені підрозділи;
 • Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;
 • Забезпечує виконання обов'язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;
 • Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
 • Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

 

КМУВГ © 2022 |