Середа, 24.04.2019, 05:00
Вітаю Вас Гость | RSS
----------
Контакти
Адреса:
68300, м. Кілія,
вул. Богдана Хмельницького, 78
тел./факс:
(04843) 4-11-78,
e-mail:
kilyvh@ukr.net
Пошук
Статистика
Форма входу


* здійснення контролю за додержанням Водного, Земельного кодексу України та природоохоронного законодавства щодо збереження і раціонального використання водних ресурсів і земель водного фонду, та додержання правил їх використання;

* реалізація регіональних програм використання і відтворення водних ресурсів, охорони вод та водних об’єктів, здійснення заходів щодо поліпшення водогосподарської і екологічної обстановки;

* проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об’єктах Управління, участь у розробці заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;

* здійснення єдиної технічної політики з експлуатації меліоративних систем, впровадження комплексу організаційно-технічних заходів із збереження та утримання у робочому стані інженерної інфраструктури державних меліоративних систем, та упровадження нових технологій направлених на поліпшення міжгосподарських мереж;

* організація експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд, виконання поточного і капітального ремонтів, надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних мереж, подачі води на зрошення, промислові, комунальні та інші потреби;

* проведення обліку державного меліоративного фонду, паспортизації систем, планування робіт щодо утримання у робочому стані існуючих міжгосподарських державних меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонт;

* Управління може займатися риборозведенням, торгівельно-посередницькою діяльністю, а також утримувати на спеціальному фонді базу відпочинку, пекарню та інші допоміжні підрозділи, які б сприяли поповненню недостатнього державного фінансування з бюджету;

* участь у веденні моніторингу водних ресурсів та меліорованих земель;

* здійснює відповідно до законодавства в межах своїх повноважень контроль за раціональним використанням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, у тому числі й іноземними, вимог водного законодавства, стандартів, норм і правил водокористування;

* реалізовує науково-технічну політику у сфері меліорації земель та водного господарства, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;

* аналізує і узагальнює дані обліку водокористування моніторингових спостережень за гідрохімічною і радіологічною якістю поверхні вод, скиданням забруднюючих речовин в поверхневі водоймища і водостоки підприємствами і господарствами, умов спец водокористування і режиму господарської діяльності на землях водного фонду;

* розробляє і здійснює районні програми використання вод, відтворення водних ресурсів на основі даних державного обліку вод та водного кадастру;

* організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на об’єктах Управління;

* розглядає матеріали щодо умов спеціального водокористування та надання водних об’єктів в оренду, розробляє відповідні технічні умови;

* здійснює контроль за правильністю нарахування та внесення до бюджету плати за використання водних ресурсів, звертається до органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо направлення коштів, отриманих як плата за використання водних ресурсів, для розвитку та відновлення інженерної інфраструктури водогосподарських систем і водних ресурсів;

* забезпечує збереження та утримання державних меліоративних фондів, захисних споруд та інших основних фондів у робочому стані;

* сприяє розвитку науково-технічного прогресу організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обміну досвідом з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства;

* організовує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;

* здійснює в установленому порядку пропаганду та роз’яснення вимог водного законодавства України через місцеві засоби масової інформації;

* подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо оголошення природних водних об’єктів, що є історичною, екологічною, культурною або науковою цінністю;

* надає на договірних засадах практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з експлуатації меліоративної мережі, виконання ремонтно-доглядових робіт на внутрішньогосподарській мережі, розробки схем подачі води на зрошення, а також природоохоронних заходів, організації роботи дощувальної техніки, не допускаючи при цьому порушення технологічної цілісності функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

* організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;

* забезпечує виконання усіма посадовими особами обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;

* сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого здійснює взаємозв’язки із закладами освіти з питань підготовки та перепідготовки спеціалістів і робітничих кадрів;

* надає суб’єктам господарювання, юридичним і фізичним особам платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та відповідно до Порядку надання платних послуг бюджетними організаціями Держводгоспу України (у разі необхідності Порядок додається як додаток);

* підготовлює та видає технічні умови на проведення інженерних робіт на землях водного фонду, меліоративних системах, у разі переходів лінійних споруд через водні об’єкти, надання в оренду земель водного фонду;

* видає довідки і рекомендації щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та меліоративного стану зрошуваних земель з прилеглими територіями;

* надає консультації з питань: - підготовки матеріалів для отримання дозволів та їх погодження; на спец водокористування для власних потреб; на спец водокористування з субабонентами із складною питомою нормою водокористування; на проведення робіт на землях водного фонду; визначення лімітів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях;

* здійснює інформаційні послуги з питань функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, використання земель водного фонду, застосування положень Водного кодексу України, Закону України "Про меліорацію земель”, забезпечення у централізованому порядку нормативними документами;

* послуги з подачі води з меліоративних систем і водних джерел на полив зрошуваних земель, промислові і комунальні потреби, для поливу городів, садів і богарних земель;

* роботи з будівництва, ремонту ставків та водойм, гідротехнічних та протиповіневих споруд, днопоглиблюванні роботи, будівництво водогосподарських та інших об’єктів;

* технічне обслуговування внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу та інші послуги;

* займається розвитком підсобного господарства, у тому числі вирощуванням сільськогосподарських культур, виробництвом предметів промислового та житлово-комунального призначення, риборозведенням та промисловим виловом риби, ремонтом машин і механізмів, транспортні послуги з перевезення пасажирів, вантажів, видобутком і реалізацією піска, перекачкою технологічних стоків, та іншими видами діяльності не забороненими законодавством;

* здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
----------


GISMETEO: Погода м.Кілія

КМУВГ © 2019 |