Вівторок, 26.03.2019, 12:57
Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Контакти
Адреса:
68300, м. Кілія,
вул. Богдана Хмельницького, 78
тел./факс:
(04843) 4-11-78,
e-mail:
kilyvh@ukr.net
Пошук
Статистика
Форма входу


Службою охорони праці керує ведучий інженер з охорони праці Лукянов В.А.    Згідно положенню "О розробці інструкцій з охорони праці ” № 9 від 29.01.1998 року, управлінням розроблені та введені в дію 104 інструкції
 
    На кожному робочому місці обладнано кутками з охорони праці з комплектами інструкції по видам робіт та професій.

 

 

  


   Кожного кварталу виконується перевірка 3 ступені з охорони праці та пожежної безпеки по всім підрозділам. Виявляються недоліки та порушення правил з охорони праці.
 
   Кожен другий тиждень місяця в підрозділах проводиться День з охорони праці, де заслуховуються порушники трудової дисципліни та правил з охорони праці

 

 

Аналіз проведення роботи з охорони праці в Кілійському управлінні водного господарства.

        В Кілійському міжрайонному управлінні функціонує система управління охороною праці (надалі СУОП),що затверджена  відповідним нормативно-правовим актом та наказами по управлінню. Система управління охороною праці забезпечує вирішення конкретних питань з охорони праці та пожежної безпеки у одинадцяти  виробничих підрозділах  управління.     

          У зв’язку з тим, що на сьогодні в Україні немає нормативного документа із вичерпним переліком робіт із підвищеною небезпекою, на які потрібно оформлювати наряд-допуск, в управлінні  розроблено Положення про видачу наряду-допуску . Затверджено перелік робіт,  які виконують за нарядом – допуском. А саме, в «однієї упряжці»  із СУОП,  Положення про видачу  наряду - допуску створює жорсткі вимоги для ставлення працівників до безпеки праці.

       Посадові керівники, починаючи з начальника управління, та  спеціалісти згідно до наказів по управлінню , вимог СУОП та Положення про видачу наряду-допуску,  забезпечують безпечне виконання робіт  та експлуатацію обладнання  по призначенню. Повсякденна увага начальників експлуатаційних дільниць  по забезпеченню безпечних умов праці до початку роботи В.І. Бондаренко,  В.М. Паляничко,  І.К. Кутас , та їх підлеглих дозволили  уникнути  травм  при виконанні  робіт  підвищеної небезпеки, у важких та  несприятливих умовах праці.

      Специфіку безпечної  роботи працівників  ремонтно-механічної майстерні ,  авто гаражу та комплексу очисних споруд Кілійського групового водопроводу успішно здійснюють керівники цих підрозділів О.А.Філіппов, Г.В.Терзі та Г.Є.Зімченко.

      Завдяки провідним інженерам О.П.Корчака , В.С. Колчаг  та  В.Ф.Жаман,  їх безпосередній присутності при виконанні робіт , переконанні додержуватися  передбачених нарядам – допускам вимогам, в колективах відбулась принципіальна зміна в самосвідомості по самозбереженню.

       Особисту відповідальність за виконання робіт підвищеної небезпеки та свого здоров’я досвідчені робітники передають молодшому поколінню.  Спадкоємність   передачі секретів виконання робіт підвищеної небезпеки дозволяють зберігати головне – життя та здоров’я робітників у період їх трудової діяльності.

       В поодиноких випадках, при прийомі на роботу машиністами насосних станцій недостатньо обізнаних працівників, їх  беруть після стажування під особистий контроль досвідчені керівники насосних станцій Щьотніков О.І., Левченко П.П., Боєв Д.К.

      Особливе місце у електробезпеці працівників  48 насосних станцій та іншого електрообладнання підприємства на яких працює 148  чоловік,  приділяється службі висококваліфікованих  енергетиків з наладки та обслуговуванню енергооб’єктів. Відповідальний за електрогосподарство управління,  начальник цеху ЦРЕМО  В.М.Долженко  з  інженером  енергетиком С.М.Ніколаіца здійснює  безпечну роботу  електромеханічного обладнання на кожному робочому місці в управлінні.

       Електротехнічна лабораторія проводить необхідні вимірювання і дає допуск до підключення в електромережу насосні станції. Цю роботу  виконує керівник лабораторії  О.С. Зіборов з інженером –метрологом  О.В.Курбацьким.

      На території підприємства у виробничих приміщеннях,  на експлуатаційних дільницях, робочих місцях відповідно до НПА розроблені в установленому порядку та виконуються  положення , інструкції та інші нормативні акти,  що діють в межах підприємства.

А як навчити керівників виробничих підрозділів виконувати нормативно-правові  акти з охорони праці ? Як нагадати  підлеглим  про їх  особисту відповідальність турбуватися за своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей при виконанні робіт?

 

      Для цього, згідно затвердженого начальником управління Положення про навчання з охорони праці та пожежної безпеки, розробленого відповідно чинних нормативно-правових актів, наприкінці  січня та у лютому  будуть проведені навчання та перевірка знань посадових осіб, працівників і спеціалістів у кількості 269 чоловік.

      Повсякденний контроль за роботою по безпеці виробництва здійснює служба охорони праці та комісія,  відповідно до положення про трьох ступеневий адміністративно – суспільний контроль.

      Комісія третьої ступені адміністративно-суспільного контролю , очолювана головним інженером Стояновим М.М. виконує аудит охорони праці, дає оцінку безпеки виробничого обладнання та устаткування , вживає заходів щодо усунення  небезпечних для здоров’я виробничих факторів.

     У порядку профілактичних заходів, відповідно до доручення Держводагентства «Про нещасні випадки на виробництві», видано наказ по управлінню. Проведено аналіз нещасних випадків, що відбулися  в Держводагентстві у 2017 році та позапланові інструктажі з усіма працівниками управління по запобіганню аналогічних випадків.

 

       Начальник управління О.П.Іваненко не заощаджує на охороні праці, а навпаки притягає до відповідальності посадових осіб за порушення, що  приводить до негативного впливу на здоров’я працівників.

       Затверджені  профспілковою конференцією  Комплексні заходи для досягнення нормативів  та підвищення існуючого рівня охорони праці реалізуються.

       Проведено періодичний медогляд працівників у повному обсязі у кількості 240 чоловік на що витрачено 47 тис.  грн.

       Для придбання спецодягу та курток утеплених витрачено 57 тис. грн., на придбання взуття 32 тис. грн..,  рукавиць та  рукавичок 8 тис. грн. Закуплені   діелектричні  рукавички та інші СІЗ . На навчання та атестацію робочих місць за умовами праці 5 тис. грн. На ремонт та перезарядку  48 вогнегасників витрачено 12 тис. грн. В цілому на заходи з охорони праці та пожежної безпеки витрачено 330 тис. грн.

        На протязі усього року працює столова для робітників. Комплексний обід  з трьох страв  коштує 10 грн.

        На березі  моря база відпочинку  на 95 місць зі столовою оздоровлює робітників та членів їх сімей по льотним тарифам.

        В  розпорядженні працівників кожного виробничого підрозділу:  душові, теплі туалети , умивальники з теплою водою, гардеробні, класи для проведення навчань.

      Опалення  адміністративних,  виробничих та побутових приміщень, їх освітлення видержуються в нормах , передбачених відповідними нормативами .

      Сьогодні робітники експлуатаційних дільниць і насосних станцій, використовуючи «вікна» у погодних зимових умовах, працюють на каналах міжгосподарської мережі і насосних станціях. Працівники  ремонтно-механічної майстерні, авто гаражу своїм трудом сприяють у виконанні поставлених завдань, адже  до поливного періоду 2018 року залишилось три місяці.

       Головний тезис адміністрації управління «Спочатку створи безпечні умови праці, а потім допускай людей до роботи» спрацьовує.

17.01.2018

 

         Проведение третьей ступени оперативного административно- общественном контроля за состоянием охраны труда и пожарной безопасности в Килийском управлении водного хозяйства.

        С февраля 2002 года приказом начальника  управления утверждено и введено в действие Положение об оперативном административно- общественном контроле за состоянием охраны труда и пожарной безопасности, предусматривающем в управлении три ступени контроля. Первая ступень -на рабочем месте, вторая ступень- на производственных участках и третья ступень – проверка всех подразделений управления.

         8октября 2014 года в соответствии с приказом по управлению №170-П «О дополнительных мероприятиях по предупреждению производственного травматизма и возникновения пожаров в зимний период 2014-2015 годов» и  Графиком проведения третьей ступени, в управлении проведена проверка состояния охраны труда и пожарной безопасности за третий квартал 2014 года.

          В комиссии принял участие страховой эксперт Килийского отделеня Фонда С.В. Урсуленко.

          Проверка проводилась в присутствии руководителей производственных участков. По результатам проверки составлен соответствующий  Акт от 09 октября 2014 года.

          Отчеты руководителей производственных участков и результаты проверки рассмотрены на совещании при начальнике управления 13 октября 2014 года. Принятые решения оформлены протоколом.

15.10.2014

Навчання робітників з охорони праці


 
     В КМУВГ згідно тематичного плану та програми навчання проводиться спеціальне навчання робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, в перебігу 34 години, з охорони праці та пожежної безпеки. В проведенні навчання приймають участь державний інспектор Ізмаїльського відділу промислової безпеки та охорони праці - Ротань І.В., начальник відділу виконавчої Дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Кілійському районі - Койчев С.О. та члени постійно діючої комісії з проведення навчання на чолі з головним інженером управління Стояновим М.М.
 

 
    В управлінні розроблено Положення про навчання з ОП та ТБ з урахуванням специфіки виробництва та нормативно-правових актів. Широко використовуються плакати і тести, які були підготовлені спеціалістами управління і видані Дирекцією Фонду соцстрахування. Всього навчанню підлягають 240 робітників управління різних спеціальностей.
    Головним завданням проведення даного заходу є профілактика та запобігання нещасних випадків на виробництві. Так в 2013 році в управлінні не виявлено жодного нещасного випадку, що говорить про ефективність проведеної роботи.


25.02.2014

 

 


 

 

Корисні посилання

Відпочинок


GISMETEO: Погода по г.Килия

КМУВГ © 2019 |